Informació i reserves

VISITES, RUTES I EXPERIÈNCIES CULTURALS: DESCOBREIX i VIU LA HISTÒRIA!

En l’actualitat realitzem diverses visites i rutes culturals programades o concertades, i disposem de diverses experiències culturals dins del cicle DESCOBREIX LA SELVA. Les Experiències Culturals són diverses propostes on es combinen visites o rutes culturals amb activitats lúdiques o gastronòmiques locals. Conèixer el país i la seva cultura és estimar-lo.

2020_logo_ExperienciesCulturals

Aquestes Visites, Rutes i Experiències Culturals es poden realitzar els dies publicitats i per grups concertats.

COM FER LES INSCRIPCIONS?

 1. Per a realitzar les activitats programades cal inscripció prèvia.
 2. Les places són limitades i per ordre d’inscripció.
 3. Les inscripcions es poden realitzar fins 24h abans de l’inici l’activitat, sempre que hi hagi places disponibles.
 4. Les inscripcions es poden realitzar enviant un correu electrònic a info@atri.cat o bé trucant als telèfons 972.470.735 / 603.643.525
 5. Per realitzar la inscripció s’ha d’indicar (per telèfon o correu electrònic):
  • Activitat que es vol realitzar
  • Data de l’activitat
  • Nom i cognoms de la persona que realitza la reserva, telèfon mòbil de contacte i correu electrònic.
  • De la resta d’inscrits: nom i cognoms de les persones a inscriure (especificar número d’adults i si hi ha infants, quants i l’edat)
  • S’enviarà un correu electrònic confirmant la reserva i indicant com fer el pagament per transferència bancària.
  • Com a mesura preventiva del COVID19 s’estableix la transferència bancària com a sistema de pagament de les activitats.
  • La reserva es considerarà formalitzada un cop efectuat l’ingrés. S’ha d’enviar el comprovant del pagament a info@atri.cat
  • Les places es prereservaran durant 24h. Si passat aquest termini no hem rebut la confirmació del pagament, quedaran alliberades.
  • Un cop rebut el comprovant de pagament s’enviarà un correu indicant el punt de trobada.
 6. Si l’activitat a realitzar es troba inclosa al portal Experience Catalunya podeu realitzar directament la inscripció des de l’enllaç de cada Experiència Cultural on diu FES LA TEVA RESERVA. Quan hi cliqueu s’obrirà l’aplicatiu de Experience Catalunya, portal de comercialització de l’Agència Catalana de Turisme (Generalitat de Catalunya), a través del qual es fa la reserva i el pagament.
 7. El dia de l’activitat, solament haureu de portar el correu electrònic de confirmació.

CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA

L’adquisició de les activitats realitzades per Atri Cultura i Patrimoni (publicitades a www.atri.cat o www.experienciesculturals.cat) representa l’acceptació de les següents condicions:

 • El pagament de la visita, ruta o experiència cultural reservada dóna accés a l’activitat i inclou l’acceptació de la totalitat de les condicions d’ús de la mateixa sense reserves.
 • L’organització es reserva el dret de cancel·lar las visites per causes imprevistes de força major o per raons meteorològiques.  En aquests casos, es retornarà l’import pagat o es canviarà la visita, ruta o experiència cultural per un altre dia, renunciant l’usuari/client a un altre tipus de reclamació.
 • L’admissió queda supeditada al pagament previ de l’activitat.
 • Queda totalment prohibida la filmació, enregistrament o gravació d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’activitat
 • Els telèfons mòbils han d’estar en posició silenci durant l’activitat.
 • L’usuari/client autoritza a l’organització de l’esdeveniment a utilitzar qualsevol fotografia o qualsevol altra mena d’arxiu de la seva participació en aquest esdeveniment. En cas contrari, ha d’enviar un correu electrònic a info@atri.cat i especificar-ho.
 • L’organització no es fa responsable de la compra dels productes que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials especificats als web www.atri.cat o www.experienciesculturals.cat
 • Com a titulars dels drets intel·lectuals de les visites, rutes i experiències culturals que organitzem, creem i realitzem, ATRI CULTURA I PATRIMONI es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
 • L’usuari/client no podrà explotar o utilitzar comercialment de forma directa o indirecta, total o parcial cap dels continguts de les activitats.
 • Els continguts subministrats per ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU estan subjectes als drets de propietat intel.lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU o de les persones físiques o jurídiques que s’autoritzi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a les activitats, a les webs www.atri.cat i www.experienciesculturals.cat, als seus gràfics, logotips, dissenys, textos, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
 • Conforme al que estableix l’article 5 de la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la nostra entitat amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè, per a l’enviament dels productes adquirits, així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres productes i serveis, incloent per a això el correu electrònic. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, mitjançant  sol·licitud per escrit a info@atri.cat, acompanyada de la fotocòpia del seu NIF.
 • Les presents condicions generals es regeixen per la normativa vigent i aplicable i són competents en la resolució de conflictes els òrgans jurisdiccionals propis del territori on Atri Cultura i Patrimoni SLU té el domicili social.

CALENDARI DE VISITES, RUTES I EXPERIÈNCIES CULTURALS PROGRAMADES:

Per a més informació:
Atri Cultura i Patrimoni SLU // Carrer Nou, 60, 2n // 17455 Caldes de Malavella (Girona)
Tel. 972.470.735 / 603.643.525 / 620.969.762
a/e: info@atri.cat // web: www.atri.cat

Qui som?

ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU és una empresa adherida a l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella, a l’Associació de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua, al Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona Pirineus i a l’Agència Catalana de Turisme.

capsalera_Atri_revisada

ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU és una empresa adherida a:

2019_logos_web_turisme_v2